Možnosti povrchových úprav korozivzdorných ocelí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Struktura korozivzdorných ocelí, technologie povrchových úprav, chemické úpravy austenitických ocelí, úpravy v radiofrekvenčním plazmatu.
Structura of stainless steels, surface treatment technology, chemical treatment of austenitic steel, treatment in radiofrequency.
Description
Citation
MACH, P. Možnosti povrchových úprav korozivzdorných ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Comittee
prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-23
Defence
Student přednesl problematiku a hlavní výsledky své bakalářské práce. V diskuzní části správně a úplně zodpověděl dotazy oponenta a členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO