Aplikace pro určení polohy mobilních zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro určení polohy mobilních zařízení. Hlavním cílem práce bylo vytvoření aplikace, kterou lze určit polohu ve tvaru GPS souřadnic zařízení. Vstupem zařízení je privátní a veřejná IP adresa. Toho bylo dosaženo prostřednictvím stanovení polohy telefonu integrovaným GPS přijímačem, spárováním a následným přenosem výstupních dat na emailovou schránku uživatele, FTP a SFTP server. Součástí práce je srovnání polohy přístroje se získanými daty z webových aplikací zaměřujících se na geolokační databáze. S těmito daty dále aplikace pracuje a poskytuje výsledky ve formě textového a grafického zobrazení. K vytvoření aplikace bylo využito programovacího jazyku Python pro OS Android.
The bachelor thesis deals with the development of application for positioning of mobile devices. The main goal of the thesis was to create a specific application that can be used to determine positions in the form of GPS coordinates of the device. Device input is private and public IP address. This was achieved by identifying the location of the phone with an integrated GPS receiver, pairing and then transferring output data to the user's mailbox, FTP and SFTP server. Part of the thesis is to compare the location of the device with the data obtained from web applications focused on the geolocation databases. With these data, the application works and provides the results in the form of text and graphical views. Python for Android OS was used to create the application.
Description
Citation
BOJTOŠ, M. Aplikace pro určení polohy mobilních zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen) Ing. Pavol Harár, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Vajsar, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
1. Které Pythonovské knihovny byste mohl použít pro výpočet vzdálenosti mezi dvěma body zadanými v souřadnicích Lat/Lon?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO