Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek 2

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je zabránění ústupu břehové čáry pomocí návrhu vhodné biotechnické stabilizace břehů zatopené pískovny Hulín na zadaném úseku. Břehová abraze je v řešené oblasti způsobena především rozběhovým větrem, jenž má za následek vznik vln, které následně rozšiřují břehy. Výsledkem práce je zpracování biotechnických návrhů stabilizace, které mají za účel omezit či zpomalit ústup břehové čáry.
The subject of this bachelor’s thesis is to prevent the retreat of the bank line by the proposal of suitable biotechnical stabilization of the banks of the flooded Hulín sandstones on the specified section. Shore abrasion is mainly caused by the starting wind, which results in the formation of waves that subsequently spread the banks. The result of the thesis is the processing of biotechnical stabilization proposals, which are intended to reduce or slow down the retreat of the bank lines.
Description
Citation
ČUDA, O. Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek 2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D. - předseda, Ing. Renata Biela, Ph.D. - místopředseda, Ing. Stanislav Kotaška - tajemník, Ing. Tomáš Kozel, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc. - člen, Ing. Tomáš Julínek, Ph.D. - člen, Ing. David Duchan, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student Ondřej Čuda seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Návrh revitalizace břehů zatopené pískovny Hulín - úsek 2~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO