Dopravní řešení I/43 Lipůvka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením na silnici I/43 Lipůvka. Cílem této práce je analyzovat současný stav a vyhledat možnosti zvýšení kapacity a zlepšení stavu. Zkoumanými místy jsou především křižovatky I/43 x II/379 (Blansko), I/43 x II/379 (Drásov). Práce se pokouší odhadnout a popsat přínosy a náklady uvažovaných řešení.
The Bachelor Thesis is looking into a solution to traffic situation on the road I/43 Lipuvka. It aims to analyse the current position and to look for new possibilities to increase the capacity and improve the situation. The places of research are mainly crossroads I/43 Blansko, I/43 Drásov. This Thesis is also trying to assess and describe the benefits and costs of possible solutions.
Description
Citation
LONDIN, F. Dopravní řešení I/43 Lipůvka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO