Vnímání řidiče v různých podmínkách

but.committeedoc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen)cs
but.defenceNa otázky komise odpověděl. Zodpověděl otázky oponenta i vedoucího závěrečné práce. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil. Studentovi byly k diplomové práci položeny následující otázky: Co je to podíl pohledů na početnost dopravního značení? Kolik procent značek zaznamenají? Jaké množství značek bylo na trase? Díval ste se na práci Centra dopravního výzkumu o vnímání bilboardů? Povedlo se Vám měřit dobu vnímání, kdyby byla v okolí nehoda?cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programSoudní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBucsuházy, Kateřinask
dc.contributor.authorSeriš, Jozefsk
dc.contributor.refereeBelák, Michalsk
dc.date.accessioned2019-11-27T20:28:33Z
dc.date.available2019-11-27T20:28:33Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractTáto diplomová práca je zameraná na porovnanie vnímania dopravných značiek a reklamných plôch v dvoch rôznych podmienkach deň a noc so zameraním na vizuálne rozptýlenie vodiča. Úvodná časť sa zaoberá analýzou súčasného stavu prvkov pôsobiacich na vodiča s dôrazom na psychické procesy a zmysli vodičov ovplyvňujúce bezpečnosť dopravy. Analytická časť čerpá z videozáznamov z jazdných skúšok, ktorých cieľom bolo monitorovanie optických reakcií vodičov. Výsledné dáta boli vyhodnotené za účelom zistenia časovej náročnosti pohľadov vodičov na jednotlivé prvky a následné porovnané v rozdielnych podmienkach. Posledná kapitola zahrňuje interpretáciu výsledkov analýzy s navrhnutím ich využitia pre zvýšenie bezpečnosti dopravy.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the comparison of perception of traffic signs and advertising areas in two different conditions day and night with focus on visual distraction of the driver. The introductory part deals with the analysis of the current state of the elements acting on the driver with an emphasis on mental processes and the senses of drivers affecting traffic safety. The analytical part draws on the videos from driving tests, the whose goals was to monitor the optical reactions of drivers. The resulting data were evaluated with goal to determine the time consuming views of the drivers on individual elements and the compared in different conditions. The last chapter includes the interpretation of the results of the analysis with suggestion of their use to increase traffic safety.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationSERIŠ, J. Vnímání řidiče v různých podmínkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other112359cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/184030
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDopravné značkysk
dc.subjectreklamné zariadeniask
dc.subjectvnímaniesk
dc.subjectrôzne podmienkysk
dc.subjectvodičsk
dc.subjectTraffic signsen
dc.subjectadvertising devicesen
dc.subjectperceptionen
dc.subjectdifferent conditionsen
dc.subjectdriveren
dc.titleVnímání řidiče v různých podmínkáchsk
dc.title.alternativeDriver perception in different conditionsen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2019-11-15cs
dcterms.modified2019-11-15-11:10:04cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid112359en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:14:05en
sync.item.modts2021.11.12 22:30:27en
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidelcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_112359.html
Size:
10.33 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_112359.html
Collections