Optimalizace procesů ve společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesů v účetní kanceláři Kvatro s. r. o. Na základě provedených analýz současného stavu, se navrhované řešení věnuje problematice administrativních činností, které jsou za pomocí zavedení částečné digitalizace, zjednodušeny. Druhá část řešení se zaměřuje na proces týkající se tvorby mezd. Cílem obou navrhovaných řešení je zefektivnění a zeštíhlení časových a potencionálně i finančních zdrojů.
The bachelor thesis is dealing with the process optimization in acounting office Kvarto s.r.o. Based on analyzies of current status are the proposeed solution is pursue to the problematice of administrative activities, which are simplified with the help of the introduction of partial digitization. The second part of solution is focuse on process of creation salary. The aim of both proposed solutions is streamline and lean time and potenttialy financial recources.
Description
Citation
BARTOŠOVÁ, V. Optimalizace procesů ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
otázky vedoucí: nejsou otázky oponent: zodpovězeno Ing. Veselý: "Kolik pracuje lidí v této firmě? Počítáte s tím, že klienti Vám budou posílat digitální obrazy dokumetů - jak to zařídíte? Listinné verze si nechá klient?" - zodpovězeno prof. Koráb: "Jak by to vypadalo, kdybyste se rozhodli pro komplexnější systém? Dal by se ten současný integrovat do toho komplexnějšího?" - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO