On-line marketingová komunikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje současné on-line marketingové komunikaci začínající firmy Eldomed s.r.o. V teoretické části práce jsou vymezeny základní marketingové pojmy, na které je navázáno v části analytické. Analytická část obsahuje popis současné situace a relevantní analýzy. Na základě informací z provedených analýz je zpracována návrhová část, která obsahuje návrh vhodných opatření, které pomohou k dosažení hlavního cíle práce.
This bachelor thesis deals with the current online marketing communication of the starting company Eldomed s.r.o. The theoretical part of the thesis defines the basic marketing concepts, which is linked to the analytical part. The analytical part contains a description of the current situation and relevant analysis. Based on the information from the performed analyzes, a design part is prepared, which contains a proposal of suitable measures that will help to achieve the main goal of the work.
Description
Citation
PAVLICOVÁ, M. On-line marketingová komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázka vedoucího práce: Jaká rizika jsou spojena s implementací navrhovaných řešení? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Který z uvedených návrhů má podle Vás pro společnosti největší prioritu? - Odpovězeno Ph.D. Smolíková: V jakém pracovně právním vztahu bude pracovník společnosti? - Odpovězeno Ph.D. Konečný: Jakým způsobem jste stanovila odměnu pracovníka? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO