Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Urbanistická koncepce je založená na hierarchizaci prostor od veřejných, přes poloveřejné k soukromým. Celý soubor je rozdělen do několika bloků, které utvářejí “venkovní místnosti”, tedy zajišťují určitou míru soukromí od okolního světa, aniž by se člověk musel uzavřít do domu. Tohle uspořádání má také podpořit pobyt venku a podnítit vzájemné setkávání mezi obyvateli. Pestrá skladba zástavby umožňuje větší škálu obyvatel, kteří zde budou bydlet. Struktura nabízí bydlení pro single, pár, začínající rodinu či velkou rodinu s dětmi. V závěru pozemku jsou umístěny viladomy s luxusními byty a výhledem na Komín. To znamená, že “je pokaždé někdo doma” a probíhá tak lépe sociální kontrola ulice a tím i narůstá pocit bezpečí.
Urban concept is based on the hierarchy of the public space, through to semi-private. The entire file is divided into several blocks that constitute the "outdoor rooms", thus ensuring a certain degree of privacy from the outside world, no one would have to close up the house. This arrangement should also promote and outdoors, and encourage mutual interactions among residents.A diverse mix of buildings allows for a greater variety of people who will live here. The structure offers accommodation for single, couple, starting a family or large family with children. At the end of the plot are located villas with luxury apartments overlooking the Chimney. This means that "someone is always home" and social progress and better control of the streets and thereby increasing the feeling of safety.
Description
Citation
MRÁZKOVÁ, I. Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Jiří Oplatek (předseda) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Halfar (člen) Ing. arch. Jakub Koňata (člen) Ing. arch. Petr Kopečný (člen)
Date of acceptance
2015-05-25
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO