Lze dosahovat kvality bez ohledu na životní prostředí?

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je pojednáním o vztahu kvality a životního prostředí a jejich vzájemném ovlivňování. V první části je popsána jakost jako taková a jsou přiblíženy principy jejího dosahování. Je zde podrobněji rozebrán systém managementu jakosti. Druhá část je zaměřena na ekologii, přičemž důraz je kladen na výrobu a zohledňování životního prostředí, při snaze dosáhnout kvality produktu.
This paper deals with interaction of quality and environment and their influence. The first part describes the quality itself and tries to explain how it works and how we can reach the quality. The focus of this description is on the Quality Management System. The second part of this paper deals with ecology and environment and focuses on the production and considers environment when trying to reach high quality of products.
Description
Citation
STOY, T. Lze dosahovat kvality bez ohledu na životní prostředí? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (předseda) doc. Ing. Alois Fiala, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Trvaj (člen) Ing. Marek Mitáček (člen) Ing. Petr Dobšák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Doňarová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Musil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO