Konstrukční návrh kontejneru na transport sypkých hmot

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o průmyslovém využití kontejnerů ISO, které se podle různého využití rozdělují na jednotlivé typy odlišné svou konstrukcí. Součástí práce je také návrh konstrukce a pevnostní analýza kontejneru typu 1C (kontejner o velikosti 20 stop) používaného na transport sypkých hmot. Pevnostní analýza byla provedena v softwaru Ansys. Při výpočtu byl uvažován pouze zjednodušený teoretický model, který neměl např. uvažovány násypné a vyprazdňovací otvory apod. Ve výsledcích byly pozorovány a vyhodnocovány maximální hodnoty napětí na jednotlivých prvcích.
The topic of this work is industrial usage of ISO containers and their classify. Other part is about construction a stress analyses of container type 1C (length is 20 feet) which is used to a bulk transport. The software Ansys was used to stress analyses. In this analyses was used only simply model which don´t have filling and emptying aperture etc. In results was controlled maximum stress in the all elements.
Description
Citation
CIHLÁŘ, M. Konstrukční návrh kontejneru na transport sypkých hmot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO