JamVM: Alternativní virtuální stroj Javy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je srovnání dvou virtuálních strojů Javy a to virtuálního stroje HotSpot a~virtuálního stroje JamVM. Úvodní část práce čtenáře seznamuje s platformou Java, jsou zde také shrnuty obecné vlastnosti a principy funkčnosti všech virtuálních strojů Javy. Na tento teoretický úvod poté navazuje kapitola, ve které jsou srovnány klíčové vlastnosti virtuálních strojů HotSpot a JamVM. Na základě těchto vlastností je poté navržena a popsána sada výkonnostních testů, které byly v rámci této práce implementovány a provedeny. Poslední kapitoly této práce jsou věnovány prezentaci výsledků provedených výkonnostních testů a jejich vyhodnocení.
This thesis deals with comparison of two virtual machines, namely HotSpot and JamVM. The first chapters of this thesis contain introduction to Java platform and summarize general properties and principals of Java virtual machine. The next chapters follow on this introduction and compare different properties of HotSpot and JamVM virtual machines. Based on these differences was designed and described set of benchmark tests which was also implemented and performed as practical part of this thesis. Last chapters deals with results of performed benchmark tests.
Description
Citation
KALMAN, O. JamVM: Alternativní virtuální stroj Javy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Vycházel jste při definici testovacích sad z nějakých existujících sad,  konceptů, nebo nástrojů? Příkladem nástroje může být SPECjvm2008 - byl by vhodným kandidátem pro použití nebo jako referenční zdroj? N s. 19 uvádíte, že použití HotSpot-Server je pomalejší než interpretované varianty pro malou velikost pole řazených prvků. Z grafu a tabulek mi tento závěr neplyne - vytvořte a předveďte analýzu této konkrétní situace.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO