Návrh automatizovaného pracoviště pro skládání výrobků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá konstrukčním řešením části automatizovaného praco-viště, konkrétně manipulátoru na přeložkový papír. V první části práce popsáno pracoviště. Následuje návrh konstrukce efektoru, manipulátoru a pohonů. V poslední části pak řešen pneumatického systému. Součástí práce je 3D model manipulátoru.
This thesis is deal with design solution of the part of automatized working place, concretely inset-paper manipulator. The first part describes working place. After that fallows design of effecter, manipulator construction and pro-pulsions. In the last part is solved pneumatic system. The part of thesis is 3D model of inset-paper manipulator.
Description
Citation
RUSNÁK, J. Návrh automatizovaného pracoviště pro skládání výrobků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen) Ing. Bronislav Foller, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Bělohoubek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO