Energetická náročnost domácích spotřebičů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci jsou obsaženy základní informace pro rozdělení elektrických spotřebičů do energetických tříd. V první části práce jsou uvedeny energetické třídy a podmínky pro zařazení spotřebičů do těchto tříd. V druhé části jsou vypočítány spotřeby jednotlivých spotřebičů a jejich roční náklady. Je zde i uveden rozdíl nákladů mezi lepším a horším spotřebičem. Dále je v práci zmapovaná spotřeba typické domácnosti. A nakonec uvedeny faktory, které ovlivňují cenu elektřiny.
The bachelor work contain the basic information about distribution of electric appliance to the energy classes. In the first part of this work are introduce energy classes and the conditions for inclusion of products in these classes. In the second part of the work are calculate consumption of individual appliances and their annual costs. There is also the distinction costs between better and worse the appliance. In this bachelor work is also mapped consumption a typical household and the factors, that influence the price of electricity.
Description
Citation
ŠVIHEL, M. Energetická náročnost domácích spotřebičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Jaká je asi ekonomická návratnost u vaší měřené ledničky? Je výhodné kupovat novou, i když mi stará lednice ještě funguje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO