Zpracování bioimpedančního signálu

but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (místopředseda) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Dr. Vondra položil otázku: jaký je rozdíl mezi impedancí a odporem? Co je imaginární jednotka? Jak se na základě Z0 vystavilo detekční okno? Mgr. Vlk položil otázku: porovnala jste rychlosti pulsové vlny s jinými články? Prof. Nováková položila otázku: proč se měřilo na nakloněné rovině? Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorSoukup, Ladislavcs
dc.contributor.authorValíčková, Vladimíracs
dc.contributor.refereeVondra, Vlastimilcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:34:22Z
dc.date.available2019-04-04T05:34:22Z
dc.date.created2016cs
dc.description.abstractTeoretická část této bakalářská práce se zabývá vlastnostmi, měřením a využitím bioimpedance pro lékařskou diagnostiku. Praktická část se věnuje detekci významných bodů v derivovaném bioimpedančním signálu, které mohou být využity v různých lékařských aplikacích. Práce srovnává 3 detekční algoritmy. Nejlepších výsledků dosahuje detekce pevným oknem, kde bylo vyloučeno pouze 1,09 % hodnot. Velmi podobných výsledků dosahuje detektor závislý na statické složce bioimpedance, zde bylo vyloučeno 1,18 % detekcí. Algoritmus založený na délce RR intervalu pracoval nejhůře. Dále je zde vypočtena rychlost šíření pulzní vlny v šesti částech lidského těla při horizontální poloze pacienta a při nakloněné rovině. Při nakloněné rovině se pulzní vlna šířila o 38,59 % rychleji, než při poloze v leže.cs
dc.description.abstractTheoretical part of this Bachelor thesis deals with properties measurement and use of bioim-pedance signal for medical diagnostics. The practical part deals with detection of important points in derivate bioimpedance signal that may be further used in various medical applicati-ons. This work compares three detection methods. The best results were achieved by a de-tection with fixed interval there were excluded only 1,09 % values. Very similar results had detector dependent on constant bioimpedance. Here was excreted 1.18 % of detections. Algo-rithms that are dependent on length of RR interval perform worse. Furthermore, there is cal-culated the Pulse wave velocity in six parts of the human body in a horizontal and tilt patient position. In the tilt position were the pulse wave velocity about 38.59 % faster than in hori-zontal.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationVALÍČKOVÁ, V. Zpracování bioimpedančního signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other93517cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/61629
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBioimpedancecs
dc.subjectbioimpedanční signálcs
dc.subjectimpedancecs
dc.subjectpulzativní bioimpedancecs
dc.subjectpulsní vlnacs
dc.subjectpulzní vlnacs
dc.subjectrychlost šíření pulsní vlnycs
dc.subjectrychlost šíření pulzní vlnycs
dc.subjectstatická bioimpedance.cs
dc.subjectBioimpedanceen
dc.subjectbioimpedance signalen
dc.subjectimpedanceen
dc.subjecttime varying impedanceen
dc.subjectpulse waveen
dc.subjectpulse wave velocityen
dc.subjectconstant impedance.en
dc.titleZpracování bioimpedančního signálucs
dc.title.alternativeBioimpedance signal processingen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2016-06-15cs
dcterms.modified2021-02-10-10:16:26cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid93517en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:58:33en
sync.item.modts2021.11.12 18:49:06en
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
68.69 KB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_93517.html
Size:
7.14 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_93517.html
Collections