Výpočet chlazení elektrického stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá výpočtom chladenia elektrických strojov rôznymi metódami a ich následným porovnaním. Táto práca je rozdelená do niekoľkých kapitol, v ktorých sú jednotlivé metódy popísané, vrátane toho, kedy a v akých prípadoch je daná metóda vhodná na výpočet.
The bachelor thesis is focused to the calculation of cooling of electrical machines by various methods and their subsequent comparison. This work is divided into several chapters in which the methods are described including when and in which cases is suitable for calculation.
Description
Citation
BENČO, B. Výpočet chlazení elektrického stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student obhajoval bakalářskou práci na téma - Výpočet chlazení elektrického stroje. Student představil cíle práce a dále popsal obsah práce. Student vytvořil modely krytů ventilátorů a provedl jejich simulaci. Student popisuje a porovnává získané výsledky. Student dále popisuje provedené měření, včetně použitého zařízení. Dále student ukazuje vytvořený 3D model pro simulaci oteplení. Popisuje zjednodušení pro model přijatá. Jsou ukázány výsledky simulace. Student odpovídá na otázky oponenta a dále odpovídá na otázky od komise. Na otázku rozdělení ztrát v motoru student odpovídá váhavě. Na otázku, které parametry vstupů se měnili student odpovídá váhavě. Na otázku ohledně měření odporu v závislosti na teplotě, student neodpovídá dostatečně. Na otázku nastavení tlaku v modelu student odpovídá s pomocí komise. Dále se komise ptá na nastavení okrajových podmínek, student odpovídá, že nastavoval atmosferický tlak, přičemž nedokáže okrajové podmíky dostatenčně vysvětlit. Na 3D modelu student nezvládá popsat co představují zobrazené šipky. Komise pokládá další doplňující dotazy. Dále se komise ptá na obrázek na straně 46 a ptá se jak tedy vypadají proudnice vzduchu, přičemž student vysvětluje nastavení. Na dotaz, proč jsou proudnice znázorněné proti sobě student neodpovídá. Student odpovídá, že model byl nastaven dobře, ale komise nesouhlasí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO