Synchronizace grafické aplikace běžící na dvou FITkitech současně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje vývoj aplikace na platformě FITkit. Vývoj na zmíněné platformě obnáší vývoj konfigurace programovatelného hradlového pole (FPGA) od společnosti Xilinx a vývoj programu pro mikrokontrolér od společnosti Texas Instruments. Aplikace má za úkol demonstrovat synchronizaci grafické aplikace běžící na dvou FITkitech současně. Komunikace mezi zařízeními probíhá přes sériovou linku.
This bachelor thesis describes development application on platform FITkit. Development on mentioned platform amounts making configuration for programmable gate field (FPGA) by company Xilinx and program making for micro-controller by company Texas Instruments. Application have as one's task demonstrate synchronization of graphic application running on two FITkits simultaneously. Inter-device communication proceeds over serial line.
Description
Citation
KAPLAN, T. Synchronizace grafické aplikace běžící na dvou FITkitech současně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO