Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku recyklace stavební suti. Pojednává o stávajících technických řešení s ohledem na výkonnost, kvalitu a efektivitu. Součástí je rešerše stávajících drtících strojů a jejich jednotlivých typů. Práce obsahuje koncepční návrhu malého mobilního drtiče.
This bachelor thesis is focused on the issue of construction debris recycling. It deals with existing technical solutions regarding to performance, quality and efficiency. It includes a search of existing crushing machines and its individual types. It contains own conceptual design of a small mobile crusher.
Description
Citation
SOUKUP, A. Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-10-01
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Odpovídá drtící výkon v zadání návrhu autora? - částečně zodpovězeno V bakalářské práci je celá řada závažných nedostatků, jak věcného tak i formálního charakteru. Cíle stanovené v zadání nebyly splněny. Student svou závěrečnou práci neobhájil.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO