Návrh antény s kruhovou polarizací pro kmitočtové pásmo 2,4 GHz

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této práci popisuji návrh dvou typů čtvercových mikropáskových antén s kruhovou polarizací pro kmitočet 2,4 GHz. Jeden typ je napájen v jednom bodě, kde pro naladění polarizačního kmitočtu je použit přizpůsobovací pahýl. Druhý typ je napájen ve dvou bodech, kde je použit výkonový dělič, který rozdělí vstupní vlnu na dvě vlny se stejnou amplitudou vzájemně fázově posunuté o 90°. Dále je zde popsáno, jakým způsobem u těchto dvou napájení dosáhnout co nejlepší kruhové polarizace.
In this thesis, I introduce two types of circularly polarized rectangular microstrip antennas at 2.44 GHz. First type has direct fed and the second has two inputs for fed. In first case is used a stub to make the frequency with minimum return loss and equal to the frequency with minimum axial ratio. In second case is use the power splitter to divide the wave in to two lines with phase shift 90° for feeding the patch. In this thesis is described, how to get the best results of Axial Ratio.
Description
Citation
HASE, M. Návrh antény s kruhovou polarizací pro kmitočtové pásmo 2,4 GHz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen) Ing. Roman Tkadlec, Ph.D. (člen) Ing. Josef Soldán, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO