Webová služba jako rozhraní pro Google Calendar

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Úkolem této práce bylo vytvoření webové služby, která by zprostředkovala propojení s webovým kalendářem Google Calendar. Tato služba by měla být dále propojena s registrem služeb UDDI. Další částí práce bylo vytvoření klientské aplikace komunikující s touto webovou službou a registrem služeb. Klientská část by měla zároveň sloužit pro demonstrační účely ukazující použití webové služby a jejich komunikaci.
The objective of this project was to create a web service that provides a connection to the web calendar named Google Calendar. This service should co-operate with an UDDI service registry. Another part of this project was creation of a client application that should communicate with the web service and the service registry. The client application should also serve as a demonstration application for presenting principles of web services and their communication.
Description
Citation
PAULÍČEK, M. Webová služba jako rozhraní pro Google Calendar [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO