Zdroje energie a její spotřeba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zdroji energie a její spotřebou. Hlavní část je věnována obnovitelným a neobnovitelným zdrojům energie. Součástí práce je také úvaha o spotřebě člověka a měření energetické náročnosti pracího cyklu v domácnosti.
The bachelor‘s thesis deals with energy sources and consumption. The main part is dedicated to renewable energy sources and non-renewable energy sources. The work also includes consideration of human consumption and energy intensity measurement wash cycle in the home.
Description
Citation
JANČÍK, J. Zdroje energie a její spotřeba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO