Elektronický informační štítek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, jehož primárním úkolem je použití jako elektronický jmenný štítek. K zobrazování je použit LED displej 8×32 ve formě modulu připájeného hranovým spojením k základní desce. V práci jsou teoreticky popsána dostupná technická řešení, problematika konstrukce a technologický popis spojení displeje a základní desky a také provedená měření pro ověření parametrů.
This master thesis deals with design and construction of the electronic information card. Display consists of 8×32 LED matrix in a modular form which is soldered to the mainboard via edge. In the thesis there are described available circuit solutions, realization, technological description of connection between display module and mainboard and measurements made for verification of parameters.
Description
Citation
KARMAZÍN, M. Elektronický informační štítek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Hulényi, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student Bc. Michal Karmazín seznámil komisi se svoji diplomovou prací na téma: Elektronický informační štítek. Odpověděl na otázky oponenta - 1.) Proč jste v návrhu nepoužil nízkopříkonové diody LED? 2.) Má navržená elektronická vizitka signalizaci nízkého stavu napětí na akumulátoru? Dále proběhla krátká rozprava k tématu diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO