Analýza chování sítě BitTorrent

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá analýzou sítě BitTorrent, jak z teoretické analýzy protokolů sítě, tak i praktické analýzy klientů implementujících tyto protokoly. Cílem bylo navrhnout způsob monitorování komunikace této sítě, zejména se zaměřením na monitorování síťových toků. Pro síťové administrátory je kritické tuto komunikaci detekovat, jelikož je mnohdy indikací nelegálního šíření dat, případně zneužívání propustnosti sítě. Dalším cílem bylo také obeznámení čtenáře s reálnou komunikací klientů, kteří protokoly implementují. Práce obsahuje popis jednotlivých fází komunikace u tří vybraných klientů. Dále obsahuje popis tří experimentů, provedených s jedním z klientů.
This thesis is focused on analysis of the BitTorrent network, from theoretical view point by analyzing protocols used by this network, as well as practical view by inspecting individual clients implementing these protocols. The aim of this thesis was to develop a monitoring method used to detect communication used by this network. Due to possible illegal data sharing as well as unwanted usage of the network bandwidth, it's important for network administrators to detect this kind of communication. Another aim of this thesis was to familiarize the reader with real communication used by clients that implement protocols used in the BitTorrent network. This thesis contains descriptions of individual phases used in three selected clients, as well as three experiments performed with one of these clients.
Description
Citation
HORÁČEK, P. Analýza chování sítě BitTorrent [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO