Terminál Jihlava-Pávov VRT

Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem přestupního terminálu na Vysokorychlostní trati VRT - RS1 v lokalitě Jihlava-Pávov v místě křížení se stávající železniční tratí Havlíčkův Brod - Jihlava. Práce pojednává o začlenění přestupního terminálu do stávající dopravní infrastruktury s důrazem na kvalitu jeho vlastní dopravní obslužnosti. Práce obsahuje návrh dopravních staveb na úrovni studie.
The objective of the diploma thesis is to the design of a transfer terminal on the VRT RS1 high-speed line in Jihlava-Pávov location at the crossing point with the existing railway line Havlíčkův Brod - Jihlava. The thesis deals with the integration of the transfer terminal into the existing transport infrastructure with an emphasis on the quality of its own transport service. The work includes the design of transport structures at the preliminary design level.
Description
Citation
PROVÁZEK, M. Terminál Jihlava-Pávov VRT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Ing. Tomáš Říha (člen) doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Rotschein (člen) Ing. Erik Dušek (člen) Ing. Tibor Trnovszký (člen) Ing. Miroslav Hartmann (člen) doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. (předseda)
Date of acceptance
2023-01-31
Defence
Student započal prezentaci diplomové práce představením širších vztahů a motivace nového návrhu. Následně představuje členění celého projektu VRT - RS1. Postupně se dostává až k jádru celého řešení. Popisuje směrové a výškové řešení a podrobně popisuje příčné řezy. Dále popisuje i návrh parkovacího prostoru před ŽST, návrh oddělené cyklostezky a návrh stání pro MHD. V práci máte uvedeno wupevnění W14 na pražcích B91/S. Bude tento návrh i na VRT? (Ing. Hartmann) Student odpovídá, že ano, načež tazatel připomíná, že pro VRT se předpokládá pražce B12 s upevněním W21. Nedostal jste od zadavatele informaci o cestujících? (Ing. Rotchein) Student odpovídá, že to nebylo součástí podkladů. Kolik % parkovacích míst je určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. (Ing. Dušek) Studen sděluje detailnější informace k počtu parkovacích míst. Jak vychází ochranné pásmo dráhy v souvislosti v přilehlou továrnou? (Ing. Trnovszký) Student odhaluje detailní informace o ochranném pásmu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO