Implementace optických vláken s FBG senzorickými elementy do technických textilií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce má za cíl teoretický rozbor problematiky \acs{FBG} (\acl{FBG}), její použití v oblasti telekomunikačních technologií a návrh chytré textilie na základě FBG filtru. Teoretická část této práce probírá znalosti o FBG, jejich výroby a využití, představuje přehled technických textilií a aktuálního stavu daného trhu. Pak se taky popíše otázka lepících adhesivů. Praktická část se věnuje návrhu chytré textilie a následnému měření závislosti vlnových délek zabudovaných FBG na jejich teplotě.
(This bachelor thesis aims at a theoretical analysis of \acs{FBG} (\acl{FBG}), its use in telecommunications technology and the design of smart textiles based on FBG filters. The theoretical part of this work discusses the knowledge of FBG, their production and use, presents an overview of technical textiles and the current state of the market. Then the question of adhesive adhesives will also be described. The practical part is devoted to the design of smart textiles and the subsequent measurement of the dependence of the wavelengths of the built-in FBGs on their temperature.)
Description
Citation
ZAYTSEV, V. Implementace optických vláken s FBG senzorickými elementy do technických textilií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kolařík (člen) Ing. Jiří Pokorný (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: 1) Popište blíže implementaci zapojení výstupu vaší práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO