Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku ABB s.r.o. v letech 2014-2019. První a druhá část se zabývá cíli, metodikou a teoretickým východiskem, podle kterého se provádí hodnocení situace. V další části je popsaná společnost, na kterou se aplikovaly vzorce uvedené v teoretické části. Ve čtvrté části se hodnotí finanční situace s konkurenční společností a s oborovým průměrem. Poslední část obsahuje návrhy na zlepšení situace podniku.
The bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of the company ABB s.r.o. in the years 2014-2019. The first and second part deals with the goals, methodology and theoretical basis according to which the situation is assessed. The next part describes the company to which the formulas given in the theoretical part were applied. The fourth part evaluates the financial situation with a competing company and the industry average. The last part contains suggestions for improving the situation of the company.
Description
Citation
CHLÁDKOVÁ, A. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2021-06-24
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc - Jaký byl názor společnosti na Váš návrh využití faktoringu? Zodpovězeno s výhradami. Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. - Prosím, vysvětlete tvrzení, že dojde ke zlepšení likvidity, když si firma vezme úvěr. Zodpovězeno s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO