ETOPS ve srovnání s klasickými letouny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce řeší problematiku létání dvoumotorových letadel na dlouhých tratích v oblastech omezeného výběru nouzových letišť. Speciálně se zabývá provozem za podmínek ETOPS (Extended Range Operation with Two Engine Airplanes ), které umožňují napřimovat tratě díky vyšší spolehlivosti některých letounů. Jsou zde shrnuty požadavky na obchodního leteckého provozovatel a letoun při zamýšleném provozu ETOPS. Práce také srovnává běžný provoz a provoz v podmínkách ETOPS z hlediska postupů plánování a provedení letu s přihlédnutím na jeho ekonomickou stránku.
This bachelor thesis deals with two-engine airplanes flying on long routes in the areas with limited selection of suitable airports. It concerns with ETOPS (Extended Range Operation with Two Engine Airplanes) especially that enables to plan the routes more direct thanks to higher reliability of airplanes. There are summarized requirements for commercial air operator and aircraft for the intended ETOPS. This work also compares normal operations with ETOPS in terms of flight planning and performing with regard to its economics.
Description
Citation
VESELÝ, P. ETOPS ve srovnání s klasickými letouny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (člen) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) Ing. Václav Javůrek (člen) Ing. Róbert Šošovička, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Štrůbl, gen.mjr.(v.v.) (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO