Zabezpečovací ústředna - hardware

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá komplexním návrhem a realizací hardware modulární zabezpečovací ústředny určené pro rodinný dům. Jako řídící prvek ústředny je použit modul Rabbit 3365 s implementovaným rozhraním Ethernet. V práci jsou postupně zformulovány vlastnosti a funkce pro jednotlivé části navrhovaného zařízení, vycházející z uživatelských a obecných požadavků pro elektronický zabezpečovací systém. Na základě těchto požadavků jsou navrženy obvodová schéma základní desky ústředny a napájecího zdroje s funkcí záložního zdroje. Pro uživatelské rozhraní je navržen přední panel s klávesnicí a LCD displejem. Jsou navrženy, vyrobeny a osazeny příslušné desky plošných spojů a celé zařízení je oživeno. Poslední část práce se zabývá programovou částí pro modul Rabbit 3365 v prostředí Dynamic C. Postupně je implementována sada funkcí pro ovládání jednotlivých částí zabezpečovací ústředny.
This work deals with the design and realization of a modular security central unit's hardware positioned in familial houses. As an operating component of the central unit is used Module Rabbit 3365 with an integrated Ethernet interface. Based on user's requirements and general requirements for electronic security system, circuit diagrams of the central unit's motherboard and power supply with a function of backup power supply are designed. The work also includes layout of a keyboard and LCD display. Printed circuit boards are designed, produced and assembled. The device is set to work. The last part concerns programming of the module Rabbit 3365 in Dynamic C. Gradually, set of operating functions for individual components of the security central unit are implemented.
Description
Citation
VLACH, J. Zabezpečovací ústředna - hardware [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Ilona Janáková, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student obhájil diplomovou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO