Archeologický park v Mikulčicích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Urbanisticko-architektonická studie, nastiňující vhodné řešení pro území národní kulturní památky, vytvářející předpoklad pro vznik důstojného archeologického parku.
Urban-architectural studies, outlining appropriate solution of the national cultural heritage, creates conditions for the creation of dignified archaeological park.
Description
Citation
MACHEK, M. Archeologický park v Mikulčicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc. Ing. arch. Viera Lichardová, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Pavla Čechová, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-05-31
Defence
Student představil svou diplomovou práci a reagoval na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO