Využití solární energie pro vytápění a větrání – solární fasády

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce „Využití solární energie pro vytápění a větrání – solární fasády“ je popis v současnosti používaných typů solárních fasád, posouzení jejich technických parametrů a zhodnocení teoretického popisu na vybrané budově. První část je zaměřena na popis slunečního záření, možnosti využití v solárním systému a vysvětlení jeho principu. V druhé části je popsáno rozdělení solárních fasád z hlediska jejich základních kritérií. Třetí část obsahuje konkrétní zhodnocení budov, na kterých je použit pasivní solární systém v podobě solární fasády.
The objective of bachelor´s thesis „The Usage of Solar Energy for Heating and Ventilation – The Solar Facades“ is the description of nowadays used types of solar facades, the examination of their technical parameters and the estimation of theoretical project on chosen building. The first part is focused on general description of solar radiation, the possibility of its usage in the solar system and and the explanation of its principle. The division of solar facades in terms of their basic criteria is described in the next part. The last part deals with particular estimation of buildings which uses the passive solar system in form of the solar Facade.
Description
Citation
MAZÁČ, O. Využití solární energie pro vytápění a větrání – solární fasády [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (místopředseda) Ing. Bohumil Sekanina, CSc., CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO