Návrh modelářské CNC frézky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zaměření bakalářské práce se týká návrhu CNC modelářské frézky. Součástí je znázornění kinematik jednotlivých typů, operační systémy pro tyto stroje, analýzy nebezpečí a průzkum trhu. V druhé části je vytvořen návrh celkového zařízení z pohledu pohonu a vedení jednotlivých os, použité elektroniky a návrh konstrukce stroje doplněné o výkres sestaveného zařízení.
The focus of the bachelor's thesis concerns the design of a CNC model milling machine. It includes a representation of the kinematics of individual types, operating systems for these machines, hazard analysis and market research. In the second part there is a design of the overall device from the point of view of the drive and guidance of individual axes, the electronics used and a design of the machine structure supplemented by a drawing of the assembled device.
Description
Citation
HRALA, A. Návrh modelářské CNC frézky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Návrh modelářské CNC frézky“ Student odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise: Umí Vámi použitý frekvenční měnič napájet motor více fázemi? Osvětlete konstrukční řešení ve vaší práci. Student zodpověděl otázky položené členy komise s drobným váháním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO