Vnější tepelné izolace a jejich energeticko-ekonomické hodnocení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je popis současných tepelně izolačních materiálů z hlediska energetického a následné porovnání z hlediska nákladů na jejich pořízení. Součástí je taktéž způsob montáže a výčet výhod a nevýhod jednotlivých materiálů.
The aim of this bachelor theses is description of current thermal insulating materials by energetic aspect and subsequent comparison of the costs of acquisition. There is also included method of assessment and list of advantages and disadvantages of each material.
Description
Citation
SOPŮŠEK, L. Vnější tepelné izolace a jejich energeticko-ekonomické hodnocení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hejčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Študent zrozumiteľne prezentoval svoju prácu a plne zodpovedal na otázky oponenta. Akým spôsobom ste započítali tepelné straty vetraním? Ako súvisí zateplenie s rastom plesní? Aká je hodnotu súčiniteľa prechodu tepla medzi oknom a zateplenou stenou? Ako ste prišli k hodnote tepelného odporu, ktorý ste použili v práci?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO