Možnosti vazby softswitche Asterisk na pobočkové ústředny 4. generace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o možnostech vazby softswitche Asterisk na pobočkové ústředny 4. generace. Jedná se o vytvoření sítě nové generace, tzv. NGN, v rámci konvergence stávajících telekomunikačních sítí na počítačové IP sítě. Diplomová práce je rozčleněna do několika částí. V úvodu je popsán generační vývoj pobočkových ústředen, princip digitalizace hlasu, kodeky a signalizace používané v TDM i VoIP sítích. Hlavním předmětem této práce je konfigurace softwarové ústředny Asterisk pro připojení k PBX Alcatel 4400 a k veřejné telefonní síti PSTN. Dalším cílem této práce byla konfigurace ústředny Alcatel a diagnostika a popis CCS a CAS signalizace na E1 rozhraní. V závěru diplomové práce jsou shrnuty výhody NGN sítí a jejich využití do budoucna.
This master’s thesis dissertate the possibilities of the linkage between Asterisk softswitch and the 4th generation private branch exchange. This should create a new generation’s network, so-called NGN, by the convergence of existing telecommunication networks with an IP computer network. This master’s thesis is divided into several chapters. In introduction is described the evolution of the private branch exchanges as well as the principles of the voice digitizing, codecs and signaling commonly used in both TDM and VoIP networks. The main aim of this project is the configuration of Asterisk software exchange for connection with PBX Alcatel 4400 as well as public phone network PSTN. Another goal of this master’s thesis was the configuration of Alcatel PBX and diagnostics of CCS and CAS signaling on E1 interface. In conclusion there are summarized advantages of NGN networks and their utilization in the future.
Description
Citation
HALAMÍK, Z. Možnosti vazby softswitche Asterisk na pobočkové ústředny 4. generace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Petra Lambertová (člen) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Používá Asterisk pro konfiguraci i web rozhraní?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO