Optimalizace světelné křižovatky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se věnuje rešerši metod používaných pro optimalizaci světelné křižovatky. Práce je rozdělena do čtyř částí. Nejprve je krátce představen postup používaný při návrhu řízení signalizace. Následuje popis disciplíny optimalizace. Stěžejní částí je pak rešerše používaných metod. V poslední části je řešena úloha návrhu parametrů světelného řízení fiktivní křižovatky.
This thesis is devoted to a search of methods used for the optimization of traffic signalling. The thesis is divided into four parts. Firstly procedure used for designing signalling control is briefly introduced. The following is a description of the optimization discipline. The main part is the search of the methods used. In the last part task of designing parameters of light control of a fictitious intersection is being solved.
Description
Citation
LANGER, V. Optimalizace světelné křižovatky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (místopředseda) Ing. Jakub Kůdela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student obeznámil komisi s obsahem a hlavními výsledky své BP. Následně student reagoval na dotazy oponenta BP a členů komise. Další dotazy komise: dr. Kuba: Modely pro víc křižovatek za sebou. doc. Matoušek: Chtělo by to doklad o Vaši práci (obr. všechny stažené). Setkal jste se s modely pro kruhové objezdy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO