Technologie drátové elektroeroze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá technologií elektroerozivního drátového řezání v teoretické a praktické rovině. Teoretická část práce podrobně vysvětluje princip elektroerozivního obrábění, popisuje funkční části současných elektroerozivních drátových strojů, jejich nastavení a možnosti využití metody při výrobě specifických dílů. Praktická část práce řeší výrobu ozubení pastorku na drátové řezačce EXCETEK V650 a statisticky vyhodnocuje parametry přesnosti ploch unašečů, zhotovených při konkrétních technologických podmínkách na stejném stoji.
This master’s thesis deals with technology of wire electrical discharge machining in theoretical and practical level. Theoretical part of the thesis explains in detail the principle of electrical discharge machining, describes functional parts and settings of a current wire EDM machines and also the possibility of using method for production of specific parts. Practical part of the thesis solves manufacturing of gearing on pinion manufactured by wire cutter EXCETEK V650 and statistically evaluates precision parameters on surfaces of the carriers taken by specific technological conditions with the same machine.
Description
Citation
TICHÝ, Š. Technologie drátové elektroeroze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Pokorný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Obr. 22 pro jakou výšku materiálu je graf sestaven? 2) Jaké jsou jednotky v tab. 6? 3) Způsoby ochrany obrobku před korozí. 4) Otraskávání. 5) Cena obrobku. 6) Znovunavlečení drátu. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO