Realizace hrubé stavby nízkokapacitního zařízení pro poskytování sociálních služeb, Rychnov nad Kněžnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby nízkokapacitního sociálního zařízení v Rychnově nad Kněžnou. V této práci se zabývám technologickým provedením jednotlivých konstrukcí. Práce obsahuje technologické předpisy, časový plán realizace stavby a položkový rozpočet pro danou stavební etapu. Dále v mé práci zmiňuji kvalitu a bezpečnosti při práci na stavbě. Podkladem pro zpracování této práce byla projektová dokumentace poskytnutá architektonickým ateliérem
The subject of my bachelor thesis is construction and technological solution of rough upper construction of low-capacity social facilities in Rychnov nad Kněžnou. In this thesis i deal with technological execution of individual construction. My work contains technological specification, time schedule of building realization and itemized budget for cetain bulding phase. The next mention is about quality and safety at construction works. As a source for this work I used project documentation provide by architectural studio.
Description
Citation
KYTLÍK, D. Realizace hrubé stavby nízkokapacitního zařízení pro poskytování sociálních služeb, Rychnov nad Kněžnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO