Fotovoltaické panely nové generace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o možnosti využití fotovoltaické elektrárny na území ČR. V první části je popsán samotný princip fotovoltaické přeměny energie a přiblíženy jsou také možnosti zdroje záření, tedy Slunce. V další části jsou shrnuty dosavadní poznatky z technologie výroby FV článků a některé nové technologie z oblasti výzkumu. Dále je popsána funkce FV panelů a vliv jejich provedení na účinnost. V poslední části je uvedeno řešení návrhu konkrétního FV systému na rodinný dům v oblasti ČR včetně jeho zhodnocení.
The Bachelor thesis deals with the possibilities how to take use of photovoltaic power stations situated in the Czech Republic. In the first part there is the procedure of photovoltaic energy convertion analyzed and the source of this energy described – Sun. The pieces of information about the technology of sollar cells manufacturig and some new technologies recently developed by scientist are summed up in the following part. As next there is the function of photovolatic arrays described as well as how the form of their construction affect their effectiveness. And last but not least the individual project of FV system for family house in Czech Republic with its evaluation is worked out.
Description
Citation
LOVEČEK, M. Fotovoltaické panely nové generace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc. (místopředseda) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci a v diskuzi odpověděl na většinu položených otázek. Otázky komise: - Jaká je účinnost FP? - perspektiva FP
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO