Marketingová komunikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce se zabývá optimalizací online marketingové komunikace společnosti Reinto. Na základě provedených analýz je navržena optimalizace stávající online marketingové komunikace včetně rozpočtu, analýzy rizik, časového harmonogramu, matice zodpovědnosti a dalších doporučení.
Diploma thesis focus on optimization of online marketing communication of Reinto company. Based on these analyzes, it is proposed optimization of existing online marketing communications including budget, risk analysis, time schedule, RACI matrix and other recommendation.
Description
Citation
SMOLÍKOVÁ, B. Marketingová komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-08
Defence
Otázka vedoucí – odpovězeno Otázka oponent – odpovězeno Ing. Mahel - Není soubor klíčových slov příliš obsáhlý? Co je cílem optimalizace? Kdy se firmě vrátí náklady na online marketing? Jaký bude ekonomický přínos? neodpovězeno Doc. Zich - Optimalizaci směřujete výhradně k optimalizaci vyhledávače? neodpovězeno Ing. Karas - Ve SWOT analýze hodnotíte jako hrozbu možnost ekonomické krize, přičemž v analytické části nehodnotíte prognózu HDP, na základě čeho tak usuzujete? neodpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO