Optimalizace procesu rozhodování o výběru veřejného projektu ve stavebnictví

Abstract
Cílem této práce je najít vhodný metodický postup hodnocení veřejného investičního projektu. V rámci metodické části je definováno vymezení postupu pro ekonomické hodnocení specifických projektů v oblasti volnočasové infrastruktury. Důraz je zde kladen především na posouzení nefinančních užitků a nákladů. Tento postup je následně ověřen na zvolené případové studii.
The aim of this dissertation is to find a suitable methodological procedure of evaluation of public investment project. In the methodological part the defining the procedure for economic evaluation of specific projects in the field of leisure infrastructure is formulated. The emphasis here is primarily on the assessment of non-financial benefits and costs. This procedure is subsequently verified on selected case study.
Description
Citation
SRBA, M. Optimalizace procesu rozhodování o výběru veřejného projektu ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO