Systém odměňování v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmět diplomové práce „Systém odměňování v podniku“ analyzuje současný stav odměn a benefitů ve společnosti MARS Svratka, a.s. jako součást systému odměňování. Dále definuje jejich úlohu, smysl a navrhuje možná opatření vedoucí k vyšší spokojenosti zaměstnanců. Teoretická část práce se zaměřuje na poznatky z odborné literatury a řeší hlavně motivaci zaměstnanců a jejich odměňování. Praktická část se skládá z analýzy současného stavu podniku a na základě výsledků šetření byla vyhotovena doporučení pro tento podnik.
The subject of the thesis "The system of remuneration in the chosen company" analyzes the current state of rewards and benefits in the company MARS Svratka as part of its remuneration system. It also defines their role and meaning and at the end it suggests possible recommendations which may lead to higher satisfaction of employees. The theoretical part focuses on findings from literature and it mainly addressed the motivation of employees and their remuneration. The practical part consists of an analysis of the current state of the company on its basis are outlined the results the recommendations for the company.
Description
Citation
ŽEJŠKOVÁ, K. Systém odměňování v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-12
Defence
otázka vedoucího - odpovězeno Ing. Hanušová - Ot. č. 6 v dotazníkovém šetření - "Jste spokojen s výší odměny" - proč jste pokládala tuto otázku a právě v této formě? - odpovězeno Ing. Hanušová - Výběr benefitů koresponduje s věkovou strukturou zaměstnanců,uvědomujete si to, a kde to v práci je zohledněno? - odpovězeno Ing. Bočková - Vy chcete navrhnout revizi norem, to znamená, že jsou nyní špatně stanoveny? Jak se stanovují nyní? - odpovězeno doc. Zich - V každé části chybí dílčí závěr. Co jsou teoretická východiska, která jsou důležitá pro další práci? Co je klíčové? - odpovězeno doc. Zich - Podle čeho budete stanovovat odměnu z přeplnění norem, máte vymezené rozpětí, ale jaká bude konkrétní částka? Proč nejsou vykalkulovány celkové náklady na benefity a na opratření? - odpovězeno Výtka k prezentaci, benefit na hrazené volno z důvodu svatby a pohřbu je dané zákonem. Zásadní nedostatek - chybí vyčíslení a kalkulace návrhů a zavedení benefitů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO