Optimalizace SLM procesu pro výrobu úsťového zařízení útočné pušky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá optimalizací výrobního procesu pro výrobu úsťového zařízení útočné pušky. Pro optimalizaci byl vybrán materiál s označením Ti-6Al-4V, který je nejrozšířenější slitinou titanu. V úvodu práce jsou shrnuty dosavadní typy úsťových řešení a je popsána technologie SLM se zaměřením na zpracování titanových slitin. Na základě rešerše byly navrženy metody optimalizace a jejich testování. První část práce je zaměřena na optimalizaci výrobního procesu pro zachování vysoké relativní hustoty vyráběných dílů. V druhé části bylo přistoupeno k samotnému testování mechanických vlastností při různých tepelných zpracování. Získané parametry pak byly použity pro návrh a výrobu úsťového zařízení, které bylo reálně testováno.
The thesis deals with optimization of the manufacturing process of the muzzle device designed for assault rifle. The most common titanium alloy named Ti-6Al-4V was chosen for this task. The introduction summarizes previously existing types of muzzle devices and further describes the SLM technology with a special focus on titanium alloys processing. The optimization methods and their follow-up testing were designed according to theoretical knowledge that is summarized in the theoretical part of this work. Firstly, the aim was to describe the optimization of the manufacturing process with attention to preserving the relative density of the parts. Secondly, the mechanical properties of the parts that underwent different heat treatment were tested.The obtained data were then used to design and manufacture a muzzle device that underwent further testing in real condition afterwards.
Description
Citation
KUBRICKÝ, J. Optimalizace SLM procesu pro výrobu úsťového zařízení útočné pušky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukční inženýrství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Radovan Hudák (člen) doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Majzlík (člen) doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO