Kamera pro aplikace v biologii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem IP bloků pro termokameru. Tato termokamera je určenou pro zkoumání rostlin. Hlavní součástí termokamery je detektor infračerveného záření, který snímá frekvence v rozsahu 8 – 14 m. Získaný analogový signál je upraven a následně digitalizován. Součástí detektoru je také Peltierův článek, který je určen jak pro chlazení detektoru, tak pro zahřívání a je řízen externím signálem. Vývojová deska MicroZed implementuje IP bloky. Termokamera je navrženy tak, mohla být řízena z desky MicroZed. Rozbor zařízení je nejprve popsán od teoretické části až po návrh IP bloků.
This diploma thesis is focused on the design of IP blocks for thermal camera. This termal camera is intended for plant research. The main part of the thermal camera is an infrared detector that detects a frequency in the range of 8 – 14 m. The analogue signal obtained is modified and subsequently digitized. The detector also includes a Peltier device which is designed for both detector cooling and heating, and is controlled by an external signal. The MicroZed development board implements IP blocks. The thermal camera is designed to be controlled from the MicroZed board. Device analysis is first described from the theoretical part to the design of IP blocks.
Description
Citation
JURÁK, P. Kamera pro aplikace v biologii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (člen) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) Ing. Dr. Techn. Vojtěch Derbek (člen) doc. Ing. Ján Šaliga, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vochyán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-06
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Rozah neodpovídá diplomové práci. Ing. Kubíček: Proč vadí neúplné podmínky v procesech a citlivostní seznam? Student popisuje jiný problém a nezná odpověď. prof. Kolka: Co byla vaše konkrétní práce, proč nebyly algoritmy testované s hardwarem? Student zmiňuje, že hardware nebyl k dispozici. Ing. Kubíček: Jak bude vypadat obdélníkový signál s danými parametry na obrazovce osciloskopu? Jak bude vypadat jeho spektrum? Student neví.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO