Studium biologických účinků technického konopí a jeho frakcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Konopí jako jediné v rostlinné říši obsahuje kanabinoidy, díky nim má obrovský potenciál, který není ještě dopodrobna prozkoumán. Tato práce pojednává o analýzách technického konopí. V teoretické části se pojednává o účincích kanabinoidů a analýzách, které se využívají k charakteristice konopí. V experimentální části jsou zahrnuty metody charakterizující konopí, stanovení antimikrobiální účinku a analýza tenkovrstvé chromatografie. Využity byly tři odrůdy Cannabis Sativa L. a to Finola, Fedora, Kompolti. Spektrofotometricky byl stanovený obsah polyfenolů, flavonoidů a antioxidační aktivita připravených tinktur. Další součástí práce je stanovení antimikrobiálního působení extraktů. Měření bylo provedeno pomocí stanovení inhibičního účinku měřením zákalu a diskového testu. K těmto testům byli vybráni zástupci Grampozitivních, Gramnegativních bakterií a zástupce kvasinek. Bylo prokázáno antimikrobiální působení tinktur z konopí na použité mikroorganismy. Některé tinktury vykazovaly podobný účinek jako antibiotika, která jsou používaná na léčbu bakteriálních infekcí. Tenkovrstvá chromatografie umožnila vizualizaci kanabinoidů v připravených tinkturách.
Cannabis is the only plant which contains cannabinoids and thanks to these compounds it has enormous potential. This thesis deals with the analysis of technical hemp. Effects of cannabinoids and methods used for cannabis analysis are discussed in the theoretical part. The experimental part includes spectrophotometric characterization of cannabis, it´s antimicrobial effects and thin layer chromatography analysis. Three sorts of Cannabis sativa L. were analyzed, namely Finola, Fedora and Kompolti. Firstly, the content of polyphenols, flavonoids and antioxidant activity in prepared tinctures were determined. Moreover, antimicrobial test were performed using disk test and turbidity determination. Gram-positive and Gram-negative bacteria and yeast organism were tested. It was found that cannabis tinctures possess good antimicrobial effects. Some of them are comparable with synthetic antibiotics. Finally, thin layer chromatography enabled visualization of cannabinoids in prepared tinctures.
Description
Citation
VACKOVÁ, H. Studium biologických účinků technického konopí a jeho frakcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)
Date of acceptance
2017-06-05
Defence
Diviš: Jak si vysvětlujete vyšší obsah polyfenolických sloučenin v tinkturách připravených ze sušených , vzorků? Jakým způsobem bylo postupováno při stanovení zákalu? Pekař: Na základě čeho bylo voleno extrakční činidlo?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO