Vzduchotechnika sokolovny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout vzduchotechnické zařízení sokolovny. V teoretické části jsou obecně popsány procesy zpětného získávání tepla a následně druhy zařízení pro zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice. V praktické části bakalářské práce je řešen návrh vzduchotechniky pro sál se vstupním vestibulem a hospodu. Jsou navrženy dvě vzduchotechnické jednotky pro chlazení a teplovzdušné vytápění. Poslední část bakalářské práce tvoří projektová dokumentace vzduchotechniky sokolovny.
The aim of the bachelor thesis is to design an air condition of cultural center. The theoretical part describes processes of heat recovery in general, followed by description of various heat recovery ventilation systems in airconditioning. Design of an air condition for a multipurpose hall with an entrance hall and a pub is dealt with in the practical part of the thesis. The design consists of two air-conditioning units for cooling, and for warm air heating. The last part of the thesis consists of design documents for the air condition of cultural center.
Description
Citation
BĚLEHRÁDEK, L. Vzduchotechnika sokolovny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO