Řízení hotovosti v mezinárodní společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce hodnotí způsob řízení peněžních prostředků ve vybrané společnosti se zaměřením na metody cash poolingu a nettingu. Na základě rozboru současného stavu je předkládán návrh na implementaci nettingu ve vybrané společnosti s ohledem na dopad na řízení peněžních prostředků.
The master´s thesis assesses the way of cash management in an international company focused on cash pooling and netting. On the basis of an analysis of current situation and with respect to impact of cash management there is offered proposal for netting implementation in the selected company.
Description
Citation
KREJBICHOVÁ, J. Řízení hotovosti v mezinárodní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO