Komunikační rozhraní v mobilních telefonech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá popsáním možností připojení mobilního telefonu do okolních sítí pomocí technologií, které jsou dostupné na dnešních mobilních telefonech, je to Bluetooth, IrDA Data, NFC, kabelové spojení a GPS. Dále popsáním mobilních sítí, zde jsou popsány technologie, se kterými se mobilní telefon propojuje se sítí na úrovni mobilního operátora, těmi jsou GSM, GPRS, EDGE a UMTS. Poté je uvedeno propojení telefonu se SIM kartou, zde jsou popsány funkce SIM karty a jak je používaná. Všechny tyto kapitoly jsou zaměřeny z pohledu bezpečnosti a programátora. Na základě nastudovaných možností se vybrala technologie, která byla použita při realizaci praktické části bakalářské práce. Nejlépe použitelnou se ukázala technologie Bluetooth. Dále jsou popsány tři nejpoužívanější operační systémy pro mobilní telefony, těmi jsou Windows Mobile (Phone), Symbian OS a Android, z toho vyplynulo, jaké jsou možnosti jejich využití. V praktické části jsou aplikovány znalosti z teoretické části a programovacím jazykem Java je realizována aplikace, které komunikuje pomocí technologie Bluetooth. Tato aplikace je vytvořena na platformě JavaME a z uživatelského hlediska je použitelná například k informačním sdělením o historických památkách, konkrétně je demonstrována na památce v Brně.
The Bachelor thesis is focused on technologies, which are used for connection of mobile phone to other networks, which are available for current mobile phones - Bluetooth, IrDA Data, NFC, Cable connection and GPS, mobile networks, there are described technologies, which are used for connection to networks on the level of mobile operator - GSM, GPRS, EDGE and UMTS. In Bachelor thesis is also described connection of mobile phone and SIM card, there are shown functions of SIM card and how is the card used. These chapters are focused on security and programming properties of technologies. The appropriate technology, which was used in practiced part of Bachelor thesis, was chosen on basis of its properties with compare to other technologies. The most useful technology, which was chosen, is Bluetooth. There are also described three the most used operating systems for mobile phones – Windows Mobile (Phone), Symbian OS and Android, in this chapter is shown how these systems can be used. In practiced part of bachelor thesis are used data from theoretical part and by programming language JAVA is programmed the application, which communicates by Bluetooth. This application is programmed on the platform JavaME and users can use this application for example information announcements about historical monuments. This is concretely demonstrated on the historical monument in Brno.
Description
Citation
PARDUBA, J. Komunikační rozhraní v mobilních telefonech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen) Ing. Mojmír Jelínek (člen) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) Ing. Tomáš Pelka (člen) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Umí Apple iPhone javu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO