Systém pro zpracování informací z flexotiskového stroje

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a zhodnocením možností sběru dat z flexotiskových strojů firmy Soma engineering. Dále návrhem prototypu systému a jeho uvedením do provozu. Ke komunikaci je použit protokol FTP. K uchování dat slouží soubory XML nebo databáze, se kterou je možné komunikovat přes ovladače ODBC. Informace jsou programem zobrazovány ve formě grafů, nebo numerického výpisu. K vývoji byla použita knihovna wxWidgets.
This bachelor thesis is concerning about research and evaluation of data collecting possibilities from Soma engineering flexo printing machines. Design and testing of system prototype is also discussed. Software is using FTP protocol for communication. There are two possibilities for data storage. First are XML files and second is database connection through ODBC driver. Graph and numeric representation is used for presenting information. System have been built on wxWidgets library.
Description
Citation
APPL, M. Systém pro zpracování informací z flexotiskového stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO