Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro PDA umožňující navigaci pomocí internetových map, propojení a koordinaci libovolného množství účastníků, zobrazování, záznam a sdílení expertních znalostí. Cílovou platformou je Windows Mobile 6 s podporou .NET Framework .
The top of this thesis is design and implementation of software product for PDA's. It allows navigation with the support of internet maps, communication between participants and recording of expert information. The target platform is the Windows Mobile 6 with .NET Framework.
Description
Citation
POULÍČEK, Z. Víceuživatelská mapová aplikace pro kapesní zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc. (člen) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: V závěru práce uvádíte, že hodláte na tomto projektu nadále pracovat. Máte v současné chvíli dojednanou podporu některých zmiňovaných firem na vašem projektu (Microsoft, Hand for Help, apod.)? V kapitole 5.3.2 zmiňuje způsob přenosu geografických dat. Nedalo by se pro přenos křivky (série bodů) použít diferenciální kódování?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO