Detektor obličejů pro platformu Android

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá tématikou detekce obličejů na mobilních telefonech s operačním systémem Android. V rámci úvodu do problematiky jsou popsány některé algoritmy určené pro detekci vzorů v obraze, stejně jako různé techniky získávání příznaků. Jsou zde popsána specifika vývoje pro Android včetně popisu základních vývojových nástrojů. Po seznámení s architekturou SIMD jednotek je vypracován návrh aplikace, podle kterého je následně probíhá implementace. Nakonec jsou provedeny výkonnové testy, jejichž výsledky jsou shrnuty v závěru práce.
This master's thesis deals with face detection on mobile phones with Android OS. The introduction describes some algorithms used for pattern detection from image, as well as various techniques of features extracting. After that Android platform development specifics, including basic description of development tools, are described. Architecture of SIMD is introduced in next part of this work. After acquiring basic knowleage analysis and implementation of final app are descrited. Performance tests are conducted whose results are summarized in the conclusion.
Description
Citation
SLAVÍK, R. Detektor obličejů pro platformu Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a multimédia
Comittee
doc. Dr. Ing. Otto Fučík (předseda) doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Které části detektoru obličejů by byly vhodné k optimalizaci pomocí OpenGL ES na zařízeních, založených na platformě Tegra?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO