Polymorfní obrazové filtry

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá evolučním návrhem polymorfních obrazových filtrů. Studie zahrnuje polymorfní obvody, jejich teoretický základ a praktické oblasti nasazení. Dále se zabývá kartézským genetickým programováním, které je použitelné pro evoluční návrh některých typů obrazových filtrů. V dalších částech je specifikován evoluční algoritmus pro návrh polymorfních obrazových filtrů. Je popsána implementace tohoto algoritmu ve dvou verzích -- neakcelerovaná běžící pouze na CPU a akcelerovaná využívající pro svůj běh také GPU. Pomocí algoritmu je navrženo několik polymorfních obrazových filtrů.
This thesis deals with the polymorphic image filter design. The study includes polymorphic circuits, their theoretical base and practical applications. It further focuses on the cartesian genetic programming that can be used for an evolutionary design of some types of image filters. The thesis continues with the specification of the evolutionary algorithm to be used for the design of the polymorphic image filters. The implementation of the algorithm is described in two versions -- a standard one running only on a CPU and an accelerated one that partially uses the GPU. Several polymorphic image filters are designed by means of the algorithm.
Description
Citation
SALAJKA, V. Polymorfní obrazové filtry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Bioinformatika a biocomputing
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. PhDr. Karel Pala (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na doplňující dotazy přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " A ". Otázky u obhajoby: Nezkoušel jste akcelerovat výpočet fitness funkce s využitím SSE? Není možné dosáhnout lepších výsledků s využitím standardního C namísto C++, které má značnou režii?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO