Problematika podélní bezpečné vzdálenosti mezi vozidly

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tento odborný článek pojednává o problematice dodržování podélné bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Obsahuje analýzu nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice, související s nehodami způsobenými nedodržením bezpečné vzdálenosti. Dále se zabývá legislativními požadavky na dodržování bezpečné vzdálenosti a na závěr je provedena analýza dodržování podélné bezpečné vzdálenosti mezi vozidly (osobní, dodávková a nákladní) na dálnici D1 za různých podmínek.
This technical article deals with the issue of observance of the longitudinal safe distance between vehicles. It contains an analysis of car accidents on roads in the Czech Republic, in respect of car accidents caused by nonobservance of the safe distance. It also deals with the legislative requirements for observance of the safe distance and at the conclusion is accomplished an analysis of observance of the longitudinal safe distance between vehicles (cars, vans and trucks) on D1 highway under various conditions.
Description
Citation
Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 194-209. ISBN 978-80-214-4675-5
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
DOI
Collections
Citace PRO